Päiväjärjestys
PJ
37
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 27.3.2020 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 44, 55, 72, 78, 85, 87, 90, 94, 105, 107, 110, 113-115, 117, 118, 121, 124, 126, 127, 131, 134, 136, 140, 141, 145, 164/2020 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
5
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 27.3.2020 12.26