Päiväjärjestys
PJ
4
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 11.2.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna 2020 ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä
Pääministerin ilmoitus
PI 1/2020 vp
Keskustelu
3
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali
Vaali
VAA 5/2020 vp
Vaaleja
4
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 6/2020 vp
Vaaleja
5
Sivistysvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 7/2020 vp
Vaaleja
6
Puolustusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 8/2020 vp
Vaaleja
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
10
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
14
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 11.2.2020 10:58