Päiväjärjestys
PJ
44
2020 vp
Täysistunto
Torstai 2.4.2020 klo 16.02
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Vaalien toimittaminen
Täydennysvaalit eräiden valiokuntien varajäsenten määrän lisäämiseksi toimitetaan perjantaina 3.4.2020 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. 
3
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
valtiovarainministeri
Katri
Kulmuni
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
3.1
Suullinen kysymys yritysten tukemisesta koronavirusepidemiassa (Sakari Puisto ps)
Suullinen kysymys
SKT 43/2020 vp
Suullinen kyselytunti
3.2
Suullinen kysymys suojavarusteiden riittävyydestä koronavirusepidemiassa (Sari Sarkomaa kok)
Suullinen kysymys
SKT 44/2020 vp
Suullinen kyselytunti
3.3
Suullinen kysymys testaamisen laajentamisesta koronavirusepidemiassa (Sari Tanus kd)
Suullinen kysymys
SKT 45/2020 vp
Suullinen kyselytunti
3.4
Suullinen kysymys yrityssaneerausmenettelystä koronavirusepidemiassa (Harry Harkimo liik)
Suullinen kysymys
SKT 46/2020 vp
Suullinen kyselytunti
3.5
Suullinen kysymys yksinyrittäjien tukemisesta koronavirusepidemiassa (Ilmari Nurminen sd)
Suullinen kysymys
SKT 47/2020 vp
Suullinen kyselytunti
3.6
Suullinen kysymys poikkeustilanteen aiheuttamista lastensuojeluongelmista (Emma Kari vihr)
Suullinen kysymys
SKT 48/2020 vp
Suullinen kyselytunti
3.7
Suullinen kysymys perheiden tukemisesta koronavirusepidemiassa (Mai Kivelä vas)
Suullinen kysymys
SKT 49/2020 vp
Suullinen kyselytunti
3.8
Suullinen kiysymys rajoitusten purkamisen edellytyksistä koronavirusepidemiassa (Anders Adlercreutz r)
Suullinen kysymys
SKT 50/2020 vp
Suullinen kyselytunti
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 ja 16 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeusministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi turvallisuusselvityslain ja ilmailulain 101 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
10
Ilmoituksia
10.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 2.4.2020 antanut hallituksen esitykset HE 30-40/2020 vp, joista esitykset HE 32, 33 ja 35-40 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
19
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93, 94 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käytön ja 96–103 §:n soveltamisen jatkamisesta
Muu asia
Muu asia
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
20
Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
21
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2.4.2020 18.56