Viimeksi julkaistu 4.5.2022 10.58

Päiväjärjestys PJ 49/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 4.5.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 238/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 4/2022 vp
Toinen käsittely

(vain äänestys) 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Honkonen)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 3/2022 vp
Keskustelu

4. Ano Turtiaisen vapautuspyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 6/2022 vp
Ainoa käsittely

5. Jari Ronkaisen vapautuspyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 16/2022 vp
Ainoa käsittely

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2022 vp
Lähetekeskustelu

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 66/2022 vp
Lähetekeskustelu

8. Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2022 vp
Lähetekeskustelu

9. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 7/2022 vp
Lähetekeskustelu

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 30/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

11. Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

KansalaisaloiteKAA 5/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 

12. Psykoterapian puolesta – Kansalaisaloite psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi

KansalaisaloiteKAA 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 3/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

13. Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2021 kuntavaaleissa

KertomusK 4/2022 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 3/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

14. Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2021

KertomusK 5/2022 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 4/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

15. Seuraava täysistunto