Päiväjärjestys
PJ
5
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 12.2.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyljetuotteiden kaupasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
7
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 eduskuntavaaleissa
Kertomus
Lähetekeskustelu
8
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa
Kertomus
Lähetekeskustelu
9
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen 13 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Lähetekeskustelu
10
Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Lähetekeskustelu
11
Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
12
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 12.2.2020 10.36