Viimeksi julkaistu 6.5.2022 10.50

Päiväjärjestys PJ 51/2022 vp Täysistunto Perjantai 6.5.2022 klo 13.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 5.5.2022 antanut hallituksen esitykset HE 68-70/2022 vp. 

2.2. Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021 (K 17/2022 vp). 

2.3. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 54, 147, 155, 164, 170, 171, 174, 176-178, 181-183, 186-188, 190, 192/2022 vp. 

3. Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

KertomusK 14/2022 vp
Lähetekeskustelu

4. Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

KertomusK 15/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

KertomusK 16/2022 vp
Lähetekeskustelu

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 7/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

8. Seuraava täysistunto