Viimeksi julkaistu 11.5.2022 11.00

Päiväjärjestys PJ 53/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 11.5.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijän eläkelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 30/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 6/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys) 

3. Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

KansalaisaloiteKAA 5/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy lausumavastalause) (vain äänestys) 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2022 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa kannanottoehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Hallituksen esitysHE 27/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 58, 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotus, hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) 

7. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

KertomusK 8/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

8. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 90/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

9. Seuraava täysistunto