Viimeksi julkaistu 12.5.2022 14.48

Päiväjärjestys PJ 54/2022 vp Täysistunto Torstai 12.5.2022 klo 16.00

1. Nimenhuuto

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 

valtiovarainministeri Annika Saarikko ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Krista Mikkonen maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen 

3. Ilmoituksia

3.1. Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Hallituksen vuosikertomus 2021 (K 2/2022 vp). 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 90/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

5. Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

KertomusK 8/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 2/2022 vp
Ainoa käsittely

6. Lakialoite laiksi rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

LakialoiteLA 19/2022 vpMarko Kilpi kok ym. 
Lähetekeskustelu

7. Lakialoite laiksi työntekijän eläkelain 13 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 23/2022 vpKaisa Juuso ps ym. 
Lähetekeskustelu

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 9/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

9. Seuraava täysistunto