Viimeksi julkaistu 13.5.2022 10.05

Päiväjärjestys PJ 55/2022 vp Täysistunto Perjantai 13.5.2022 klo 13.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 12.5.2022 antanut hallituksen esitykset HE 71-76/2022 vp. 

2.2. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 124, 172, 185, 189, 191, 193, 195, 196, 199, 213/2022 vp. 

2.3. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 11.5.2022 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 46, 48-56/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Hallituksen esitysHE 27/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 58, 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotus, hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestys) 

4. Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2022 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa kannanottoehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) (vain äänestykset) 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 9/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevien määräysten soveltamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 7/2022 vp
Toinen käsittely

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 2/2022 vp
Toinen käsittely

8. Seuraava täysistunto