Viimeksi julkaistu 15.5.2022 17.26

Päiväjärjestys PJ 56/2022 vp Täysistunto Maanantai 16.5.2022 klo 10.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 15.5.2022 antanut eduskunnalle selonteon VNS 3/2022 vp Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon. Selonteko otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 36/2022 vp. 

2.3. Sidonnaisuudet, muut

Eduskunnalle on annettu Apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys M 2/2022 vp. 

3. Valtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2022 vp
Lähetekeskustelu

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 4/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

5. Seuraava täysistunto