Viimeksi julkaistu 17.5.2022 12.00

Päiväjärjestys PJ 58/2022 vp Täysistunto Tiistai 17.5.2022 klo

1. Nimenhuuto

2. Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksestaValtioneuvoston selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2022 vp
Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 5/2022 vp
Ainoa käsittely

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 4/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

4. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 90/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2022 vp
Toinen käsittely

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 9/2022 vp
Toinen käsittely

6. Seuraava täysistunto