Viimeksi julkaistu 18.5.2022 11.01

Päiväjärjestys PJ 59/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 18.5.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 74/2022 vp
Lähetekeskustelu

3. Hallituksen esitys eduskunnalle luonnonsuojelulaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 76/2022 vp
Lähetekeskustelu

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022

Hallituksen esitysHE 75/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2022 vp
Lähetekeskustelu

6. Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

Hallituksen esitysHE 27/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 58, 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotus, hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2022 vp
LakialoiteLA 7/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 9/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 52/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 10/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

9. Seuraava täysistunto