Päiväjärjestys
PJ
6
2020 vp
Täysistunto
Torstai 13.2.2020 klo 16.00
1
Nimenhuuto
2
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
valtiovarainministeri
Katri
Kulmuni
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
kuntaministeri
Sirpa
Paatero
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas
Blomqvist
eurooppa- ja omistajaohjausministeri
Tytti
Tuppurainen
opetusministeri
Li
Andersson
liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
sisäministeri
Maria
Ohisalo
tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna
Kosonen
3
Kesäaika pysyväksi ajaksi
Kansalaisaloite
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan yleissopimukseen liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan ja mannerjalustalla sijaitsevien kiinteiden lauttojen turvallisuuteen kohdistuvien laittomien tekojen ehkäisemistä koskevaan pöytäkirjaan liittyvän vuoden 2005 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
6
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
7
Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Vilhelm
Junnila
ps
ym.
Lähetekeskustelu
8
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 13.2.2020 12:43