Viimeksi julkaistu 3.6.2022 9.59

Päiväjärjestys PJ 68/2022 vp Täysistunto Perjantai 3.6.2022 klo 13.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 2.6.2022 antanut hallituksen esitykset HE 87-92/2022 vp. 

2.2. Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 2.6.2022 antanut eduskunnalle selonteon VNS 4/2022 vp Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035. 

2.3. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 166, 206, 208, 212, 217, 219, 220, 223-225, 228-234, 236-238, 240-246, 249-251/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2022 vp
Toinen käsittely

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi raideliikennelain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 38/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 38/2022 vp
Hallituksen esitysHE 57/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2022 vp
Toinen käsittely

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 34/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2022 vp
Toinen käsittely

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2022 vp
Toinen käsittely

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain ja rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 11/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022

Hallituksen esitysHE 75/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Hallituksen esitysHE 36/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

10. Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 61/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

11. Seuraava täysistunto