Päiväjärjestys
PJ
7
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 14.2.2020 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 13.2.2020 antanut hallituksen esitykset HE 6-9/2020 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 358, 442, 446-448, 450-454, 456-458, 461, 462, 469/2019 vp. 
2.3
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 12.2.2020 toimitettu kansalaisaloite KAA 1/2020 vp: Lentovero. 
2.4
Vaalien toimittaminen
Tiedusteluvalvontavaliokuntaan on valittava valiokunnan jäsenyydestä vapautetun Sofia Vikmanin tilalle uusi jäsen. Tiedusteluvalvontavaliokunnan täydennysvaali toimitetaan tiistaina 18.2.2020 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 18.2.2020 kello 11. 
3
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Mari
Rantanen
ps
ym.
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
6
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 14.2.2020 12:56