Viimeksi julkaistu 8.6.2022 10.57

Päiväjärjestys PJ 70/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 8.6.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Muut ilmoitukset

Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta 

2.2. Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 7.6.2022 toimitettu kansalaisaloite KAA 6/2022 vp: Lupa elää – Suomessa pitkään asuneille turvapaikanhakijoille myönnettävä oleskeluluvat. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien ylimääräisestä indeksitarkistuksesta vuonna 2022

Hallituksen esitysHE 75/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestykset) 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Hallituksen esitysHE 92/2022 vp
Lähetekeskustelu

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 89/2022 vp
Lähetekeskustelu

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 90/2022 vp
Lähetekeskustelu

8. Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 10/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 6/2022 vp
Ainoa käsittely

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta sekä Valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 65/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 12/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

11. Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021

KertomusK 10/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 7/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

12. Seuraava täysistunto