Viimeksi julkaistu 9.6.2022 12.58

Päiväjärjestys PJ 71/2022 vp Täysistunto Torstai 9.6.2022 klo 16.00

1. Nimenhuuto

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 

ulkoministeri Pekka Haavisto työministeri Tuula Haatainen kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka opetusministeri Li Andersson ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 87/2022 vp
Lähetekeskustelu

4. Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2021 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

KertomusK 20/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

6. Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2021

KertomusK 10/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 7/2022 vp
Ainoa käsittely

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

9. Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotuksia, uusien lakiehdotusten hyväksymisehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

11. Seuraava täysistunto