Viimeksi julkaistu 15.6.2022 10.58

Päiväjärjestys PJ 73/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 15.6.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Noora Koposen vapautuspyyntö sivistysvaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 19/2022 vp
Ainoa käsittely

3. Maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 31/2022 vp
Vaaleja

4. Ympäristövaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 32/2022 vp
Vaaleja

5. Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotuksia, uusien lakiehdotusten hyväksymisehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 49/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 12/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) (vain äänestys) 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta

Hallituksen esitysHE 36/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 11/2022 vp
Toinen käsittely

(vain äänestys) 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Ohisalo)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 4/2022 vp
Keskustelu

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2022 vp
Lähetekeskustelu

10. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2022 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 82/2022 vp
LakialoiteLA 54/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotus, uuden lakiehdotuksen hyväksymisehdotus ja lausumaehdotuksia) 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 32/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

14. Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta

Hallituksen esitysHE 79/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 8/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

16. Seuraava täysistunto