Viimeksi julkaistu 16.6.2022 15.20

Päiväjärjestys PJ 74/2022 vp Täysistunto Torstai 16.6.2022 klo 16.00

1. Nimenhuuto

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kuntaministeri Sirpa Paatero puolustusministeri Antti Kaikkonen pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Krista Mikkonen opetusministeri Li Andersson ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén 

3. Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 33/2022 vp
Vaaleja

4. Valtioneuvoston selonteko Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa 2035

Valtioneuvoston selontekoVNS 4/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle lannoitelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 32/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 5/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 47/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 12/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

7. Hallituksen esitys eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäyhteydellä osallistumista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 13/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansallisesta vientilupaviranomaisesta

Hallituksen esitysHE 79/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 8/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Hallituksen esitysHE 92/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

11. Seuraava täysistunto