Viimeksi julkaistu 17.6.2022 13.04

Päiväjärjestys PJ 76/2022 vp Täysistunto Perjantai 17.6.2022 klo 13.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 16.6.2022 antanut hallituksen esitykset HE 97-102/2022 vp. 

2.2. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 252, 259, 263, 268, 270/2022 vp. 

2.3. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 15.6.2022 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 64-71/2022 vp. 

3. Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2022 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) (vain äänestykset) 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 82/2022 vp
LakialoiteLA 54/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotus, uuden lakiehdotuksen hyväksymisehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestys) 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestys) 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Hallituksen esitysHE 92/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 15/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestykset) 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2022 vp
Toinen käsittely

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 5/2022 vp
Toinen käsittely

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, vuosilomalain 7 §:n ja merimiesten vuosilomalain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 78/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2022 vp
Toinen käsittely

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

11. Hallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 60/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 7/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 50/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 231/2021 vp
LakialoiteLA 37/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 88/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 62/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotus ja lausumaehdotus) 

15. Seuraava täysistunto