Viimeksi julkaistu 16.6.2021 18.07

Päiväjärjestys PJ 77/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 16.6.2021 klo 14.03

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2020 (K 19/2021 vp). 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Hallituksen esitysHE 82/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestykset) 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja hylkäysehdotuksia) (vain äänestykset) 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) (vain äänestykset) 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa perusteluja koskeva ehdotus sekä valiokunnan ehdottaman lausuman hylkäysehdotus) (vain äänestykset) 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy lausumavastalause) (vain äänestykset) 

8.  Muu asia: Apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys

Muu asiaM 8/2021 vp

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 18/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Hallituksen esitysHE 70/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 7, 119/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) 

15.  Seuraava täysistunto