Viimeksi julkaistu 22.6.2022 11.44

Päiväjärjestys PJ 79/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 22.6.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Muut ilmoitukset

Wille Rydman on eronnut Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmästä 21.6.2022 lukien. 

2.2. Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2021 ja Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2021 (K 8, 18/2022 vp). 

3. Wille Rydmanin vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäsenyydestä ja eduskunnan tilintarkastajien jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 20/2022 vp
Ainoa käsittely

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vanhemmuuslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 132/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotuksia, uusien lakiehdotusten hyväksymisehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotukea vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 82/2022 vp
LakialoiteLA 54/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 13/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotus, uuden lakiehdotuksen hyväksymisehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 231/2021 vp
LakialoiteLA 37/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 88/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 13/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestykset) 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle avoimuusrekisterilaiksi

Hallituksen esitysHE 98/2022 vp
Lähetekeskustelu

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2022 vp
Lähetekeskustelu

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 22/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

11. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 81/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 

12. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 1/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

13. Seuraava täysistunto