Viimeksi julkaistu 27.6.2022 14.37

Päiväjärjestys PJ 80/2022 vp Täysistunto Maanantai 27.6.2022 klo 14.09

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 22.6.2022 antanut hallituksen esitykset HE 103-105/2022 vp, joista esitys HE 103 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 52/2022 vp. 

2.3. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 125, 214, 264, 269, 272, 275, 276, 277, 280, 286, 288, 289, 291/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2022 vp
Lähetekeskustelu

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 81/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2022 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 231/2021 vp
LakialoiteLA 37/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 88/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 62/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotus ja lausumaehdotus) 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle seksuaalirikoksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 13/2022 vp
KansalaisaloiteKAA 2/2019 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy §-vastalause) 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n ja liikennevakuutuslain 87 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 86/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2022 vp
Toinen käsittely

9. Hallituksen esitys eduskunnalle työehtodirektiivin täytäntöönpanemiseksi ja vaihtelevaa työaikaa noudattavan työntekijän asemaa parantavaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 60/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 7/2022 vp
Toinen käsittely

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 50/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2022 vp
Toinen käsittely

11. Hallituksen esitys eduskunnalle Schengenin tietojärjestelmän käyttöä koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 35/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 14/2022 vp
Toinen käsittely

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 14/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 5/2020 vp, 8/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 16/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 22/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2022 vp
Toinen käsittely

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 95/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2022 vp
Toinen käsittely

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 54/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2022 vp
Toinen käsittely

16. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä (HE 56/2022 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 1/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2022 vp
Yksi käsittely

17. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 68/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa perusteluja koskeva ehdotus ja lausumaehdotuksia) 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 3/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) 

20. Seuraava täysistunto