Viimeksi julkaistu 21.6.2021 9.01

Päiväjärjestys PJ 81/2021 vp Täysistunto Maanantai 21.6.2021 klo 12.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 18.6.2021 antanut hallituksen esityksen HE 105/2021 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

2.2.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 31/2021 vp. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Saarikko ja Kurvinen)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 3/2021 vp
Keskustelu

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 105/2021 vp
Lähetekeskustelu

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vanhusasiavaltuutetusta

Hallituksen esitysHE 82/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 76/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja hylkäysehdotuksia) 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 18/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 7, 119/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 9/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2021 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Hallituksen esitysHE 70/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2021 vp
Toinen käsittely

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2021 vp
Toinen käsittely

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 9/2021 vp
Toinen käsittely

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 74/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

17.  Seuraava täysistunto