Viimeksi julkaistu 27.6.2022 19.42

Päiväjärjestys PJ 81/2022 vp Täysistunto Tiistai 28.6.2022 klo 10.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 27.6.2022 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 72-76/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 81/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 16/2022 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) (vain äänestykset) 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 231/2021 vp
LakialoiteLA 37/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 88/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 62/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa hylkäysehdotus ja lausumaehdotus) (vain äänestykset) 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 104/2022 vp
Lähetekeskustelu

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistukseen liittyvän rahoituslainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 68/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 15/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa perusteluja koskeva ehdotus ja lausumaehdotuksia) 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 3/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

10. Seuraava täysistunto