Viimeksi julkaistu 4.7.2022 12.01

Päiväjärjestys PJ 82/2022 vp Täysistunto Maanantai 4.7.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 30.6.2022 antanut hallituksen esitykset HE 106-110/2022 vp. 

2.2. Hallituksen esityksen peruuttaminen

Valtioneuvosto on 30.6.2022 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 19/2019 vp. Työjärjestyksen mukaisesti asian käsittely lopetetaan. 

2.3. Hallituksen esityksen peruuttaminen

Valtioneuvosto on 30.6.2022 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 93/2019 vp. Työjärjestyksen mukaisesti asian käsittely lopetetaan. 

2.4. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 53/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmiuslain ja asevelvollisuuslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2022 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) (vain äänestykset) 

4. Mikael Mattlinin vapautuspyyntö Ulkopoliittisen instituutin hallituksen jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 21/2022 vp
Ainoa käsittely

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajavartiolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 57/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 16/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyistä rahoitusalalla ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 104/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 18/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

7. Seuraava täysistunto