Päiväjärjestys
PJ
86
2019 vp
Täysistunto
Torstai 19.12.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 
2.1
Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) 
2.2
Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) 
2.3
Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) 
2.4
Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) 
2.5
Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) 
2.6
Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) 
2.7
Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) 
2.8
Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 17.00) 
2.9
Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala
(pääluokan yleiskeskustelu alkaa n. klo 17.45) 
2.10
Pääluokka 36 Valtionvelan korot
3
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa ovat seuraavat ministerit 
pääministeri
Sanna
Marin
valtiovarainministeri
Katri
Kulmuni
ulkoministeri
Pekka
Haavisto
oikeusministeri
Anna-Maja
Henriksson
perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
työministeri
Tuula
Haatainen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
kuntaministeri
Sirpa
Paatero
puolustusministeri
Antti
Kaikkonen
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
Thomas
Blomqvist
sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
opetusministeri
Li
Andersson
kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri
Ville
Skinnari
liikenne- ja viestintäministeri
Timo
Harakka
sisäministeri
Maria
Ohisalo
tiede- ja kulttuuriministeri
Hanna
Kosonen
4
Ilmoituksia
4.1
Muut ilmoitukset
Mari Rantanen ja 9 muuta edustajaa ovat 19.12.2019 jättäneet perustuslakivaliokunnalle osoitetun perustuslain 115 §:n mukaisen muistutuksen ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkimisesta (M 4/2019 vp). 
5
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 19.12.2019 13:56