Viimeksi julkaistu 29.6.2021 15.22

Päiväjärjestys PJ 86/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 30.6.2021 klo 10.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 29.6.2021 antanut hallituksen esityksen HE 109/2021 vp. 

2.2.  Muut ilmoitukset

Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta. 

2.3.  Sidonnaisuudet, VN

Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Andersson ja Sarkkinen) VN 4/2021 vp. 

3.  Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Valiokunnan oma asiaO 4/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 2/2021 vp
Ainoa käsittely

4.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

KertomusK 12/2021 vp
Lähetekeskustelu

5.  Kansliatoimikunnan lausunto virkasuhteen irtisanomisesta

Muu asiaM 9/2021 vp
Ainoa käsittely

6.  Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 17/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

7.  Seuraava täysistunto