Päiväjärjestys
PJ
87
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 20.12.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 19.12.2019 antanut hallituksen esitykset HE 100-104/2019 vp. 
2.2
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 11, 12/2019 vp. 
2.3
Sidonnaisuudet, VN
Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Marin ja ministerit Kulmuni, Haavisto, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Lintilä, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist, Tuppurainen, Pekonen, Andersson, Skinnari, Harakka, Mikkonen, Ohisalo ja Kosonen) VN 7/2019 vp. 
2.4
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 305, 320, 322, 324, 326, 339, 341–344, 346, 348, 349, 351, 356, 357, 360, 361, 363, 372/2019 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 
3.1
Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) 
3.2
Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
(vain äänestykset) 
3.3
Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot
3.4
Osasto 12 Sekalaiset tulot
3.5
Osasto 13 Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset
3.6
Osasto 15 Lainat
3.7
Yleisperustelut
3.8
Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset
4
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 3/2019 vp
Ainoa käsittely
5
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 19.12.2019 16:02