Viimeksi julkaistu 13.9.2022 14.23

Päiväjärjestys PJ 89/2022 vp Täysistunto Tiistai 13.9.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 68/2022 vp. 

2.2. Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 8.9.2022 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 82-89/2022 vp. 

3. Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

VälikysymysVK 2/2022 vp
Välikysymyksen esittäminen

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 123/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 117/2022 vp
Lähetekeskustelu

6. Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain ja viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 120/2022 vp
Lähetekeskustelu

7. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 128/2022 vp
Lähetekeskustelu

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027

Hallituksen esitysHE 129/2022 vp
Lähetekeskustelu

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Genomikeskuksesta

Hallituksen esitysHE 110/2022 vp
Lähetekeskustelu

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2022 vp
Lähetekeskustelu

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Alankomaiden kuningaskunnan kanssa Alankomaiden Antillien osalta automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2022 vp
Lähetekeskustelu

12. Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Albanian tasavallan ministerineuvoston kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 125/2022 vp
Lähetekeskustelu

13. Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp)

Vahvistamatta jäänyt lakiVJL 2/2022 vp
Lähetekeskustelu

14. Lentovero

KansalaisaloiteKAA 1/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2022 vp
Ainoa käsittely

15. Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

KertomusK 14/2022 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 5/2022 vp
Ainoa käsittely

16. Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

KertomusK 15/2022 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 6/2022 vp
Ainoa käsittely

17. Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2021

KertomusK 16/2022 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 7/2022 vp
Ainoa käsittely

18. Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 91/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 77/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 17/2022 vp
Toinen käsittely

20. Valtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028

Valtioneuvoston selontekoVNS 12/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 64/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 6/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta) 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 121/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta) 

22. Seuraava täysistunto