Päiväjärjestys
PJ
9
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 19.2.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Lakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 11/2020 vp
Vaaleja
3
Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 12/2020 vp
Vaaleja
4
Keskustelualoite velkaantumiseen liittyvistä ongelmista
Keskustelualoite
Keskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ydinenergialain, turvallisuusselvityslain 21 §:n ja kaivoslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
7
Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lähetekeskustelu
8
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Mari
Rantanen
ps
ym.
Lähetekeskustelu
9
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 19.2.2020 10:37