Viimeksi julkaistu 14.9.2022 10.40

Päiväjärjestys PJ 91/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 14.9.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 13.9.2022 antanut hallituksen esityksen HE 130/2022 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 121/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2022 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta) (vain äänestykset) 

4. Valtioneuvoston tasa-arvopoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 5/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana

Hallituksen esitysHE 130/2022 vp
Lähetekeskustelu

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 126/2022 vp
Lähetekeskustelu

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 114/2022 vp
Lähetekeskustelu

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä rikosrekisterilain 6 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 115/2022 vp
Lähetekeskustelu

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ilmastorahasto Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

Hallituksen esitysHE 116/2022 vp
Lähetekeskustelu

10. Valtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028

Valtioneuvoston selontekoVNS 12/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 64/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 6/2022 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta) 

11. Seuraava täysistunto