Viimeksi julkaistu 16.9.2022 16.28

Päiväjärjestys PJ 93/2022 vp Täysistunto Perjantai 16.9.2022 klo 13.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 15.9.2022 antanut hallituksen esitykset HE 131-141/2022 vp. 

2.2. Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 15.9.2022 antanut eduskunnalle selonteon VNS 8/2022 vp: Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko. 

2.3. Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2022 (K 21/2022 vp). 

2.4. Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 396, 416, 417, 420, 424, 426-431, 434, 441/2022 vp. 

3. Valtioneuvoston selonteko Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosiksi 2021‒2028

Valtioneuvoston selontekoVNS 12/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 64/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 6/2022 vp
Ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta) (vain äänestykset) 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 91/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 9/2022 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana

Hallituksen esitysHE 130/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

6. Seuraava täysistunto