Viimeksi julkaistu 16.9.2022 16.49

Päiväjärjestys PJ 94/2022 vp Täysistunto Perjantai 16.9.2022 klo

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 69-72/2022 vp. 

2.2. Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Puolustusvaliokunta on 9.9.2022 valinnut puheenjohtajakseen ed. Antti Häkkäsen. Ympäristövaliokunta on 16.9.2022 valinnut puheenjohtajakseen ed. Hanna Kososen. 

2.3. Vaalien toimittaminen

Edustaja Wille Rydmanin tilalle on valittava jäsen perustuslakivaliokuntaan, Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan ja eduskunnan tilintarkastajiin. Täydennysvaalit toimitetaan maanantaina 19.9.2022 kello 12 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 19.9.2022 kello 9. 

3. Antti Häkkäsen vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 27/2022 vp
Ainoa käsittely

4. Pihla Keto-Huovisen vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 28/2022 vp
Ainoa käsittely

5. Wille Rydmanin vapautuspyyntö hallintovaliokunnan varajäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 29/2022 vp
Ainoa käsittely

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana

Hallituksen esitysHE 130/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

7. Seuraava täysistunto