Viimeksi julkaistu 19.9.2022 8.57

Päiväjärjestys PJ 95/2022 vp Täysistunto Maanantai 19.9.2022 klo 12.00

1. Nimenhuuto

2. Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 39/2022 vp
Vaaleja

3. Hallintovaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 40/2022 vp
Vaaleja

4. Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

VaaliVAA 41/2022 vp
Vaaleja

5. Eduskunnan tilintarkastajien täydennysvaali

VaaliVAA 42/2022 vp
Vaaleja

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi välttämättömän terveydenhuollon ja kotihoidon turvaamisesta työtaistelun aikana

Hallituksen esitysHE 130/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

7. Seuraava täysistunto