Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
115
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 18.9.2020 klo 12.59—13.31
Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.31. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (12.59—13.31). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-315470
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 17.9.2020 antanut hallituksen esitykset HE 127-130/2020 vp. 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020 (K 19/2020 vp). 
2.3
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 592, 594, 599–603, 606, 607, 609, 611, 613, 615, 627/2020 vp. 
2.4
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Talousvaliokunta on 16.9.2020 valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Hanna Kososen. 
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 
10
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 22.9.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.31. 
Viimeksi julkaistu 18.9.2020 14.49