Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
116
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 22.9.2020 klo 13.59—18.31
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 18.31. 
Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.59—15.59 ja 17.58—18.31) ja puhemies Anu Vehviläinen (15.59—17.58). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-316188
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 46, 47/2020 vp. 
2.2
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Valtiovarainvaliokunta on 18.9.2020 valinnut varapuheenjohtajakseen ed. Arto Pirttilahden. 
Antti Kurvisen vapautuspyyntö tiedusteluvalvontavaliokunnan jäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 33/2020 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Jenna Simulan vapautuspyyntö suuren valiokunnan varajäsenyydestä ja tulevaisuusvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 34/2020 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Välikysymys hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä
Välikysymys
Välikysymyksen esittäminen
Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta epidemiakorvauksesta ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 105/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 120/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 123/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 103/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 106/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hylkäsi hallituksen esitykseen HE 99/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 23.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 23.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 23.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 
19
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 23.9.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.31. 
Viimeksi julkaistu 23.9.2020 11.46