Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
117
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 23.9.2020 klo 14.03—20.11
Täysistunto alkoi klo 14.03. Täysistunto päättyi klo 20.11. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (14.03—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.59—20.11). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-316568
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 112/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Tiedusteluvalvontavaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 43/2020 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi tiedusteluvalvontavaliokunnan jäseneksi edustaja Juha Sipilän. 
Suuren valiokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 44/2020 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Ville Vähämäen. 
Tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 45/2020 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi edustaja Toimi Kankaanniemen. 
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 18/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 4/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2019
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2020
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 24.9.2020 pidettävään täysistuntoon. 
15
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 24.9.2020 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.11. 
Viimeksi julkaistu 23.9.2020 21.58