Viimeksi julkaistu 20.10.2021 12.36

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 118/2021 vp Täysistunto Perjantai 15.10.2021 klo 13.03—14.54

Täysistunto alkoi klo 13.03. Täysistunto keskeytettiin klo 13.25, ja sitä jatkettiin klo 13.35. Täysistunto keskeytettiin klo 13.39, ja sitä jatkettiin klo 14.44. Täysistunto päättyi klo 14.54. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (13.03—13.25 ja 13.35—13.39) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (14.44—14.54). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-399977Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 14.10.2021 antanut hallituksen esitykset HE 172-177/2021 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 489, 491, 494-496, 498-500, 504, 506, 510, 511, 515, 517, 520, 521/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 131/2021 vp
ToimenpidealoiteTPA 41/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 25/2021 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 131/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain, jätelain ja EU-ympäristömerkistä annetun lain sekä eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 6/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 153/2021 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräistä sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelujen käyttöönottoon liittyvistä määräaikaisista toimenpiteistä

Hallituksen esitysHE 116/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 24/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 116/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 103/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 103/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain, eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain sekä tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 94/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 12/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 94/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 113/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 113/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 98/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 6/2021 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 98/2021 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 98/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2020

KertomusK 5/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 25/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 138/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 20/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 21/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 121/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 19.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

14.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 19.10.2021 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 14.54.