Viimeksi julkaistu 16.11.2022 19.33

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 123/2022 vp Täysistunto Tiistai 15.11.2022 klo 13.59—16.04

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 16.04. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (13.59—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.59—16.04). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-62895Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 82-85/2022 vp. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 242/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 257/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilöstörahastolain ja tuloverolain 65 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 265/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 177/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 11/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 74/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 106, 142/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 10/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 21/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Säteilyturvakeskuksesta sekä säteilylain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 137/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 23/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 137/2022 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 202/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 26/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 202/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 100/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 20/2022 vp
Toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 197/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 21/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 99/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 196/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 25/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 196/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 238/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 9/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 238/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa sekä laiksi tupakkalain 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 182/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 10/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 182/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumisneuvonnan tuesta kunnille vuosina 2023–2027

Hallituksen esitysHE 129/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 11/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 129/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 170/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 135/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 22/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 135/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle rajanylitystietojärjestelmää ja Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmää koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 173/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 23/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 173/2021 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 151/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 69/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 24/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 151/2022 vp sisältyvien 1.-14. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 29 ja 50 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 229/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 15/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 229/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 158/2022 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 16/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 158/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

23. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 204/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 27/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 204/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

24. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 12/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 169/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

25. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 2 a ja 4 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 23/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 180/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

26. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 22/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 178/2022 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

27. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdystä sopimuksesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 199/2022 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 11/2022 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 199/2022 vp tarkoitun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 199/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

28. Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 187/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 10/2022 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 187/2022 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 187/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

29. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 11/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 171/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

30. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 7/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 12/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

31. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 89/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 13/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

32. Hallituksen esitys eduskunnalle tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 165/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 18/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 14/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

33. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 15/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

34. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 166/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

35. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 106/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

36. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 216/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 15/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 16.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

37. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 16.11.2022 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.04.