Viimeksi julkaistu 4.1.2023 14.51

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 124/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 16.11.2022 klo 13.59—19.02

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 19.02. 

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (13.59—16.55) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (16.55—19.02). 

Mosambikin tasavallan presidentti Filipe Jacinto Nyusi seuruineen saapui seuraamaan täysistuntoa kello 14.06. 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-63563Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Riikka Purran vapautuspyyntö hallintovaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 37/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 197/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 197/2022 vp sisältyvien 1.-13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 100/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 20/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 100/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 177/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 11/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 177/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 74/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 106, 142/2020 vp
KansalaisaloiteKAA 10/2019 vp
Valiokunnan mietintöStVM 21/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 74/2022 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 75/2020 vp, 45/2021 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 10/2019 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

7. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta

Valtioneuvoston selontekoVNS 9/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle tarkastusvaliokunnan, puolustusvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

8. Valtioneuvoston selonteko Suomen digitaalinen kompassi

Valtioneuvoston selontekoVNS 10/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 256/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 255/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ilmailulain ja liikenteen palveluista annetun lain 127 ja 128 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 261/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

12. Hallituksen esitys eduskunnalle Ruotsin kanssa taksiliikenteestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 262/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

13. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden liikenteenalan lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 263/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 264/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

15. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

KertomusK 7/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 12/2022 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 106/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 153/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 216/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 15/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 216/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 88/2020 vp, 38/2022 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

18. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 89/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 13/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 89/2022 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle tiettyjä pinta-ala- ja eläinperusteisia tukia koskeviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 165/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 18/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 14/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 165/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain, porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain ja kolttalain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 164/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 15/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 164/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista ja maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023—2027 sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 166/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 16/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 166/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

22. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 16/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

23. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 168/2022 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.11.2022 pidettävään täysistuntoon. 

24. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 17.11.2022 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.02.