Viimeksi julkaistu 7.2.2022 10.12

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 125/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 27.10.2021 klo 14.01—20.06

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto keskeytettiin klo 19.14. Täysistuntoa jatkettiin klo 19.50. Täysistunto päättyi klo 20.06. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.01—16.04) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (16.04—19.14 ja 19.50—20.06). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-404134Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 26.10.2021 toimitettu kansalaisaloite KAA 10/2021 vp: Ehjänä syntynyt - loppu "eheytyshoidoille". 

2.2.  Muut ilmoitukset

Puhemiesneuvosto on 26.10.2021 antanut puhemiesneuvoston ehdotuksen PNE 3/2021 vp eduskunnan päätökseksi eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta ja eduskunnan työjärjestyksen 15 §:n kumoamisesta. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 14/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 222/2020 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa sekä vankeuslain ja eräiden muiden seuraamusten täytäntöönpanosta annettujen lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 246/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 246/2020 vp sisältyvien 1.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 121/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 7/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-404137
Lausumaehdotukset 26.10.2021
Liite 5A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 121/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 149/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 21/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 149/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

7.  Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2020 vp
Valiokunnan mietintöSuVM 1/2021 vp
Ainoa käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 178/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta

Hallituksen esitysHE 179/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 180/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 181/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan vakausmekanismista tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 99/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon ja rahasto-osuuksien yhdistämisestä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 100/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 27/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

14.  Lakialoite laiksi rikoslain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 17/2021 vpPauli Kiuru kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 

15.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020

KertomusK 21/2020 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 3/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2020

KertomusK 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

KertomusK 11/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

KertomusK 13/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

KertomusK 12/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 171/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 28/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Hallituksen esitys eduskunnalle rahoitusmarkkinalainsäädännön muuttamiseksi covid-19-pandemiasta toipumiseksi

Hallituksen esitysHE 126/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 29/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 23/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.10.2021 pidettävään täysistuntoon. 

24.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 28.10.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.06.