Viimeksi julkaistu 17.11.2021 19.30

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 135/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 17.11.2021 klo 14.00—18.19

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 18.19. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (14.00—15.58) ja ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne (15.58—18.19). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-410153Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta

Hallituksen esitysHE 104/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 9/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 104/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 140/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 140/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Suuren valiokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 82/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi suuren valiokunnan jäseneksi edustaja Jenna Simulan ja varajäseneksi edustaja Jussi Halla-ahon. 

5.  Välikysymys Suomen varautumisesta siirtolaisvirtojen ohjaamiseen perustuvaan hybridivaikuttamiseen

VälikysymysVK 5/2021 vp
Välikysymyksen esittäminen

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetettiin keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. 

6.  Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2020 vp
Valiokunnan mietintöTuVM 1/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 3/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 143/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 15/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 143/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020

KertomusK 21/2020 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 3/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 21/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

9.  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2020

KertomusK 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 4/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 2/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

10.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

KertomusK 11/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 5/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 11/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

11.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

KertomusK 13/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 6/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 13/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

12.  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2020

KertomusK 12/2021 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 7/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 12/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

13.  Lakialoite laiksi pelastuslain muuttamisesta

LakialoiteLA 7/2021 vpSari Tanus kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

14.  Lakialoite laiksi yliopistolain 46 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 21/2021 vpHeikki Vestman kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

15.  Lakialoite laeiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja raskauden keskeyttämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 26/2021 vpSari Tanus kd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

16.  Lakialoite laiksi perusopetuslain 11 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 49/2021 vpRuut Sjöblom kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain ja siviilipalveluslain 79 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 183/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain ja yritys- ja yhteisötietolain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 151/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 32/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 195/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 24/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027

Hallituksen esitysHE 136/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 14/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.11.2021 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 18.11.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.19.