Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.25

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 170/2020 vp Täysistunto Maanantai 21.12.2020 klo 11.59—15.11

Täysistunto alkoi klo 11.59. Täysistunto keskeytettiin klo 12.25. Täysistuntoa jatkettiin klo 12.35. Täysistunto päättyi klo 15.11. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Juho Eerola (11.59—12.25) ja puhemies Anu Vehviläinen (12.35—15.11). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-344361Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 70/2020 vp. 

2.2.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 18.12.2020 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 153, 154/2020 vp. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Saramo)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 7/2020 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 talousarvioesityksen (HE 146/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 146/2020 vp
Hallituksen esitysHE 227/2020 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-370/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 36/2020 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 146, 227/2020 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2021 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-370/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

4.1.  Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

4.2.  Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

4.3.  Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot

Pääluokan käsittely keskeytettiin. 

4.4.  Osasto 12 Sekalaiset tulot

Eduskunta hyväksyi osaston 12 mietinnön mukaisena. 

4.5.  Osasto 13 Korkotulot, osakkeiden myyntitulot ja voiton tuloutukset

Eduskunta hyväksyi osaston 13 mietinnön mukaisena. 

4.6.  Osasto 15 Lainat

Eduskunta hyväksyi osaston 15 mietinnön mukaisena. 

4.7.  Pääluokka 21 Eduskunta

Eduskunta hyväksyi pääluokan 21 mietinnön mukaisena. 

4.8.  Pääluokka 23 Valtioneuvoston kanslia

Eduskunta hyväksyi pääluokan 23 mietinnön mukaisena. 

4.9.  Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 24 mietinnön mukaisena. 

4.10.  Pääluokka 25 Oikeusministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 25 mietinnön mukaisena. 

4.11.  Pääluokka 26 Sisäministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 26 mietinnön mukaisena. 

4.12.  Pääluokka 27 Puolustusministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 27 mietinnön mukaisena. 

4.13.  Pääluokka 28 Valtiovarainministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 28 mietinnön mukaisena. 

4.14.  Pääluokka 29 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 29 mietinnön mukaisena. 

4.15.  Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 30 mietinnön mukaisena. 

4.16.  Pääluokka 31 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 31 mietinnön mukaisena. 

4.17.  Pääluokka 32 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 32 mietinnön mukaisena. 

4.18.  Pääluokka 33 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 33 mietinnön mukaisena. 

4.19.  Pääluokka 35 Ympäristöministeriön hallinnonala

Eduskunta hyväksyi pääluokan 35 mietinnön mukaisena. 

4.20.  Osasto 11 Verot ja veronluonteiset tulot

Eduskunta hyväksyi osaston 11 mietinnön mukaisena. 

4.21.  Yleisperustelut

Eduskunta hyväksyi yleisperustelut mietinnön mukaisina. 

4.22.  Yksityiskohtaiset perustelut, Yleiset määräykset

Eduskunta hyväksyi yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset mietinnön mukaisina. 

5.  Valtiopäivien keskeyttäminen

Eduskuntatyön järjestäminenETJ 3/2020 vp
Ainoa käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. Asian käsittely päättyi. 

6.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 2.2.2021 klo 12.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.11.