Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.19

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 24/2021 vp Täysistunto Torstai 18.3.2021 klo 16.02—18.51

Täysistunto alkoi klo 16.02. Täysistunto päättyi klo 18.51. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (16.02—17.58) ja ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (17.58—18.51). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-360267Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Muut ilmoitukset

Valtioneuvosto on 17.3.2021 antanut valtioneuvoston asetuksen kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja (M 4/2021 vp), joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 

3.  Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko valtiovarainministeri Matti Vanhanen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru työministeri Tuula Haatainen elinkeinoministeri Mika Lintilä eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sisäministeri Maria Ohisalo opetusministeri Jussi Saramo 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

3.1.  Suullinen kysymys teollisuuden kilpailukyvyn parantamisesta (Petri Huru ps)

Suullinen kysymysSKT 48/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.2.  Suullinen kysymys investointien edistämisestä (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 49/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.3.  Suullinen kysymys sähköpolttoaineinvestointien edistämisestä (Raimo Piirainen sd)

Suullinen kysymysSKT 50/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.4.  Suullinen kysymys pakkotestauksesta rajoilla (Antti Häkkänen kok)

Suullinen kysymysSKT 56/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.5.  Suullinen kysymys EU:n elpymispaketista (Sari Essayah kd)

Suullinen kysymysSKT 51/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.6.  Suullinen kysymys kuntavaalien ehdokasasettelun vahvistamisesta (Ano Turtiainen at)

Suullinen kysymysSKT 52/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.7.  Suullinen kysymys kyberhyökkäyksiin varautumisesta (Jouni Ovaska kesk)

Suullinen kysymysSKT 53/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.8.  Suullinen kysymys matkailun elvytysrahojen kohdentamisesta (Heli Järvinen vihr)

Suullinen kysymysSKT 54/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3.9.  Suullinen kysymys teattereiden koronatukimallista (Sandra Bergqvist r)

Suullinen kysymysSKT 55/2021 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

4.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja

Muu asiaM 4/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 20/2021 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 24/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 5/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 24/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

8.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Muu asiaM 3/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 3/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 18.3.2021 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään torstaina 18.3.2021 klo 19.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.51.