Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.13

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 26/2015 vp Täysistunto Perjantai 26.6.2015 klo 13.00—13.09

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.09. 

Puhetta johti puhemies Maria Lohela (13.00—13.09) 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-8102

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 25.6.2015 antanut hallituksen esitykset HE 11-13/2015 vp. 

2.2.  Kertomukset

Eduskunnalle on annettu Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2014 (K 7/2015 vp). 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 8, 11-15, 17-19, 21, 23/2015 vp. 

3.  Antti Rinteen vapautuspyyntö pankkivaltuuston jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 9/2015 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

4.  Jutta Urpilaisen vapautuspyyntö Suomen Pankin tilintarkastajien jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 10/2015 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

5.  Ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi Paavo Arhinmäen ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi. 

6.  Kansliatoimikunnan varajäsenen vaali

Vaaleja

Eduskunta valitsi Anna-Maja Henrikssonin kansliatoimikunnan varajäseneksi. 

7.  Lepäämään hyväksytty lakiehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 217/2014 vp)

Lepäämään hyväksytty lakiehdotusLJL 2/2015 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 1/2015 vp
Yksi käsittely

Eduskunta hyväksyi lakiehdotukseen LJL 2/2015 vp (HE 217/2014 vp) sisältyvän lakiehdotuksen mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi. Asia on loppuun käsitelty. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 10/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 3/2015 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 10/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 toiseksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 9/2015 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2015 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.6.2015 pidettävään täysistuntoon. 

10.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on maanantaina 29.6.2015 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.09.