Viimeksi julkaistu 25.5.2022 10.48

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 42/2022 vp Täysistunto Torstai 21.4.2022 klo 16.02—18.12

Täysistunto alkoi klo 16.02. Täysistunto päättyi klo 18.12. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (16.02—17.01) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.01—18.12). 

1. Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2022-AK-20199Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2. Suullinen kyselytunti

Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 

pääministeri Sanna Marin valtiovarainministeri Annika Saarikko ulkoministeri Pekka Haavisto oikeusministeri Anna-Maja Henriksson työministeri Tuula Haatainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka opetusministeri Li Andersson sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén 

Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 

2.1. Suullinen kysymys hoitajien palkkaratkaisusta (Arja Juvonen ps)

Suullinen kysymysSKT 71/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.2. Suullinen kysymys Suomen kokonaisturvallisuudesta (Sofia Vikman kok)

Suullinen kysymysSKT 72/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.3. Suullinen kysymys Fortumin irtautumisesta Venäjältä (Harry Harkimo liik)

Suullinen kysymysSKT 73/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.4. Suullinen kysymys oikeuslaitoksen riippumattomuudesta (Ano Turtiainen vkk)

Suullinen kysymysSKT 74/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.5. Suullinen kysymys vientisatamien asemasta TEN-T-verkossa (Mikko Ollikainen r)

Suullinen kysymysSKT 75/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.6. Suullinen kysymys tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytysten turvaamisesta (Mirka Soinikoski vihr)

Suullinen kysymysSKT 76/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.7. Suullinen kysymys disinformaation torjunnasta (Johanna Ojala-Niemelä sd)

Suullinen kysymysSKT 77/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.8. Suullinen kysymys kotimaisen energiapuun käytön lisäämisestä (Hannu Hoskonen kesk)

Suullinen kysymysSKT 78/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

2.9. Suullinen kysymys palestiinalaisten auttamisesta (Suldaan Said Ahmed vas)

Suullinen kysymysSKT 79/2022 vp
Suullinen kyselytunti

Kysymyksen käsittely päättyi. 

3. Puolustusvaliokunnan asettaminen uudelleen

VapautuspyyntöVAP 9/2022 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi puolustusvaliokunnan asettamisen uudelleen. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 37/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi asuntosäästöpalkkiolain, oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 45/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 46/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 41/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 243/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 1/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 243/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

9. Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 22.4.2022 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 18.12.