Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
53
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 18.10.2019 klo 12.59—13.32
Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.32. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (12.59—13.32). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-267219
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 17.10.2019 antanut hallituksen esitykset HE 53-56/2019 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 109, 112, 121, 126, 127, 130, 133, 134, 137, 138, 141-146, 149-151, 156, 162/2019 vp. 
Kansliatoimikunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 34/2019 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi kansliatoimikunnan jäseneksi edustaja Arja Juvosen. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 6/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
5
Lakialoite laeiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
Lakialoite
Terhi
Koulumies
kok
ym.
Lähetekeskustelu
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 22.10.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32. 
Viimeksi julkaistu 18.10.2019 16.06