Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.08

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 53/2019 vp Täysistunto Perjantai 18.10.2019 klo 12.59—13.32

Täysistunto alkoi klo 12.59. Täysistunto päättyi klo 13.32. 

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (12.59—13.32). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-267219Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 17.10.2019 antanut hallituksen esitykset HE 53-56/2019 vp. 

2.2.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 109, 112, 121, 126, 127, 130, 133, 134, 137, 138, 141-146, 149-151, 156, 162/2019 vp. 

3.  Kansliatoimikunnan täydennysvaali

VaaliVAA 34/2019 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi kansliatoimikunnan jäseneksi edustaja Arja Juvosen. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 6/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 4/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 6/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Lakialoite laeiksi asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain ja vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

LakialoiteLA 8/2019 vpTerhi Koulumies kok ym. 
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 17/2019 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 3/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

7.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Valtioneuvoston selontekoVNS 1/2019 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 4/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 22.10.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.32.