Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
63
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.11.2019 klo 14.01—19.40
Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 19.40. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.01—16.08), ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.08—17.57) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (17.57—19.40). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-273659
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 11.11.2019 toimitettu kansalaisaloite KAA 12/2019 vp: Kesäaika pysyväksi ajaksi. 
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Marin)
Valtioneuvoston kirjelmä
Keskustelu
Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 10 §:n sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 39/2019 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle pienten eläkkeiden korottamista koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 43/2019 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n ja tuloverolain 64 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilastolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 11/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 5/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 8/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 6/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 25/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljyjätemaksusta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 26/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 49/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain kumoamisesta
Lakialoite
Ville
Tavio
ps
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Tavio
ps
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain 101 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Tavio
ps
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Tavio
ps
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain 23 ja 124 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Tavio
ps
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Tavio
ps
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi sosiaalihuoltolain 12 a §:n kumoamisesta
Lakialoite
Ville
Tavio
ps
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain kumoamisesta
Lakialoite
Ville
Tavio
ps
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Tavio
ps
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi perintö- ja lahjaverolain 7 ja 7 b §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Tavio
ps
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ville
Tavio
ps
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2019 pidettävään täysistuntoon. 
29
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 14.11.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.40. 
Viimeksi julkaistu 2.12.2019 17.12