Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
7
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 14.2.2020 klo 13.00—13.25
Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.25. 
Puhetta johti puhemies Matti Vanhanen (13.00—13.25). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-285086
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 13.2.2020 antanut hallituksen esitykset HE 6-9/2020 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 358, 442, 446-448, 450-454, 456-458, 461, 462, 469/2019 vp. 
2.3
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 12.2.2020 toimitettu kansalaisaloite KAA 1/2020 vp: Lentovero. 
2.4
Vaalien toimittaminen
Tiedusteluvalvontavaliokuntaan on valittava valiokunnan jäsenyydestä vapautetun Sofia Vikmanin tilalle uusi jäsen. Tiedusteluvalvontavaliokunnan täydennysvaali toimitetaan tiistaina 18.2.2020 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskansliaan viimeistään 18.2.2020 kello 11. 
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
Lakialoite
Mari
Rantanen
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen sekä lentoliikennesopimuksen soveltamisesta tehdyn lisäsopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 18.2.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetun lain kumoamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä ampumaratalain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 18.2.2020 pidettävään täysistuntoon. 
6
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 18.2.2020 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.25. 
Viimeksi julkaistu 14.2.2020 14:54